• Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower seed
  • Velvet Queen Sunflower seeds
  • Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng
  • Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower seeds
  • Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower seed
  • Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower

25,000 VND

Velvet Queen Sunflower as the name implies features velvet-like crimson in touch and color. A dark, startling contrast against gold sunflowers. Simply beautiful. Branching variety. 70 days.

Xuất xứ: Mỹ

Quy cách: 10 hạt/gói

Độ thuần: 99%

Mô tả

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower

Velvet Queen Sunflower as the name implies features velvet-like crimson in touch and color. A dark, startling contrast against gold sunflowers. Simply beautiful. Branching variety. 70 days.

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower seed

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower seed

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower seeds

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower seeds

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng

Velvet Queen Sunflower seeds

Velvet Queen Sunflower seeds

Hạt giống Hoa hướng dương nữ hoàng Velvet Queen Sunflower

CHANH LEO VÀNG NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097