• Hạt giống Hoa cúc vạn thọ
  • Petite Mix Marigold seeds
  • Hạt giống Hoa cúc vạn thọ
  • Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold seeds
  • Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold seed
  • Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold

25,000 VND

Petite Mix Marigold là một chủng lùn sớm, với 1 đến 1-1 / 4 “đầy đủ nở hoa gấp đôi. Petite Mix Marigold là hỗn hợp của hoa cam và vàng nở.

Xuất xứ: Mỹ

Quy cách: 60 hạt/gói

Độ thuần: 99%

Mô tả

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold

Petite Mix Marigold là một chủng lùn sớm, với 1 đến 1-1 / 4 “đầy đủ nở hoa gấp đôi. Petite Mix Marigold là hỗn hợp của hoa cam và vàng nở.

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold seed

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold seed

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold seeds

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold seeds

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ

Petite Mix Marigold seeds

Petite Mix Marigold seeds

Hạt giống Hoa cúc vạn thọ Petite Mix Marigold

CHANH LEO VÀNG NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097