• Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia
  • Marina di Chioggia Winter Squash seeds
  • Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia
  • Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash seeds
  • Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash seed
  • Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash

25,000 VND

Marina di Chioggia Winter Squash là một quả bí hộp thừa kế đặc biệt rất ngon nó có thể thay thế tất cả các bí ngô khác của bạn. Nó có màu da cam lởm chởm, gập ghềnh và thịt màu cam-vàng sâu. Nó ít chất xơ, ngọt và khô. Với điều kiện lý tưởng nó có thể được lưu trữ trong gần một năm. cây năng suất và mạnh mẽ, cung cấp cho họ rất nhiều không gian. 100 ngày.

Xuất xứ: Mỹ

Quy cách: 4 hạt/gói

Độ thuần: 99%

Mô tả

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash

Marina di Chioggia Winter Squash là một quả bí hộp thừa kế đặc biệt rất ngon nó có thể thay thế tất cả các bí ngô khác của bạn. Nó có màu da cam lởm chởm, gập ghềnh và thịt màu cam-vàng sâu. Nó ít chất xơ, ngọt và khô. Với điều kiện lý tưởng nó có thể được lưu trữ trong gần một năm. cây năng suất và mạnh mẽ, cung cấp cho họ rất nhiều không gian. 100 ngày.

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash seed

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash seed

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash seeds

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash seeds

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia

Marina di Chioggia Winter Squash seeds

Marina di Chioggia Winter Squash seeds

Hạt giống Bí ngô Marina di Chioggia Winter Squash

CHANH LEO VÀNG NGỌT COLOMBIA!

Hạt Giống chanh dây ngọt Colombia Giá Sĩ. Siêu kinh tế 120.000 đồng / 1 quả.

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097